عنوان کلید

کلید

تغییر رنگ

Ctrl+U

کلید مربوط به تغییر رنگ کل تصویر (Hue)

معکوس کردن رنگ

Ctrl+I

inverse

سایز طول و عرض کار

Alt+Ctrl+I

تغییر طول و عرض صفحه با قابلیت حفظ مقیاس

برش طول و عرض

Alt+Ctrl+C

این کلید صفحه canvas را باز می کند

بازگشت

Ctrl+Z

برگشت به فقط یک مرحله قبل

برگشت به مراحل قبلی

Alt+Ctrl+Z

می توانید به چند مرحله قبل برگردید

بزرگ نمایی

Ctrl و +

تصویر بزرگ (zoom) می شود

گنجاندن در صفحه نمایش

Ctrl+0

...

خط کش

Ctrl+R

با خط کش، غیر از محاسبه بر اساس سانتی متر، متر یا ... میتوانید راحت تر خط راهنما (guide) رسم کنید

کپی از لایه

Ctrl+J

این کار را می توانید با نگه داشتن کلید alt و حرکت دادن شیء با "کلیک چپ ماوس" نیز انجام دهید

ترکیب با لایه پایینی

Ctrl+E

معادل عمل merge

انتخاب همه

Ctrl+A

زیرمجموعه عملگر select می باشد

معکوس

Shift+F7

معکوس ناحیه انتخاب شده

برش

C

فعال کردن ابزار برش (canvas)

ابزار ترانسفورم

CTRL+T

نمایش ابزار تغییر اندازه شیء

مخفی کردن خطوط راهنما

CTRL+H

نمایش/عدم نمایش خطوط راهنما یا همان guidelines برای مشاهده بهتر طراحی

حذف ناحیه

backspace

به کمک این کلید می توانید ناحیه ای که انتخاب کردید را delete نمایید

پرکردن ناحیه انتخاب شده با رنگ پیشفرض

alt+backspace

بسیار کاربردی است و می توانید دو مرحله "حذف" و "رنگ آمیزی" را در یک فاز انجام دهید

تغییر فاصله بین حروف

+ alt

در لایه های متنی می توانید با افزایش یا کاهش فاصله حروف (مخصوصا پارسی) تایپوگرافی بهتری داشته باشید

تغییر رنگ محیط طراحی فتوشاپ

Ctrl+f1/f2

با کلید ترکیبی Ctrl+f1 می توانید محیط و منوهای فتوشاپ را تیره تر و با Ctrl+f2 روشن تر کنید