با توجه به اینکه امروزه مقوله تایپ و واژه پردازی یکی از موارد مطرح در سازمانها و شرکتها می باشد علیهذا با توجه به اهمیت موضوع در مبحث ICDL آموزش این مهارت نیز جایگاه بخصوصی دارد .
در این جزوه سعی گردیده است تا با آموزش گام به گام نرم افزار Microsoft Word که نرم افزاری قدرتمند و متداول در امر تایپ و واژه پردازی می باشد قدمی در رسیدن به هدف نهایی یعنی آموزش استفاده از ابزارها و مفاهیم فن آوری اطلاعات برداشته شود .